Doğal Avm - Doğal ve Organik Pazaryeri | Ödeme Ve Teslimat

Ödeme Ve Teslimat

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) Alıcı ve Satıcı tarafları arasında belirtilen hüküm ve şartlar arasında imzalanmıştır.

ALICI:

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon

E-mail:

SATICI:

Ticari Ünvanı / Adı-Soyadı : Mons İnternet Hizmetleri

Satıcı MERSİS No : 0622075021400010

Adresi : Dudullu Org.San.Böl. 2.Cad.No:18 Ümraniye/İSTANBUL

Merkez adres; OSB Mahallesi O.S.B 3.Bölge Kamil Şerbetçi Bulv. Merinos Halı Sitesi No : 25 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Telefon : 0850 532 70 82

Satıcı E-Posta Adresi : info@dogalavm.com

2.TANIMLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ("Sözleşme”)

Platform: Mons’un sahip olduğu www.dogalavm.com internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı,

Alıcı: Üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.dogalavm.com internet sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanan ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıları,

 

Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı veya Mons’a yayınlattığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri Platform’da satışa arz eden tüzel veya gerçek kişiyi,

Ürün(ler): Her birinin özellikleri Platform’da belirtilen ve satışa sunulan ürünlerin her birini münferiden veya tamamını (ifadenin kullanım şekline göre),

 

Mons: www.dogalavm.com internet sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden satıcılara ait Ürün’lerin Alıcı’ya ulaşmasını sağlayan, OSB Mahallesi O.S.B 3.Bölge Kamil Şerbetçi Bulv. Merinos Halı Sitesi No : 25 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan Mons İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. ("Mons”) ve işbu Sözleşme’nin tarafı olmayan unvanlı e-ticaret şirketini,

ifade eder.

Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf” birlikte "Taraflar” olarak anılabilirler.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından tedarik edilen Ürün’lerin Platform üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

4.1İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

4.2İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Mons ile akdetmiş olduklarıSatıcı ve İş Ortaklığı Sözleşmesiile Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup; Taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Mons’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

4.3Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve Platform’da uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

5.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Sözleşme, Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

6.ÜRÜNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

6.1Ürün’ün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

a)Satış Bedeli: Ürün’ün satış bedeli, Platform üzerinde ürün özellikleri sekmesinde belirtilen bedeldir. Bu bedele, KDV dahil olup, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe kargo ücreti dahil değildir. Fiyat ve ödemeye ilişkin diğer tüm hususlar, işbu Sözleşme’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

b)Ödeme Şekli ve Planı: Alıcı, Platform’dan aldığı Ürün’ün bedelini, işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme yöntemi ile ödeyecek olup, bu ödemeler için Satıcı, satışını gerçekleştirmiş tüm Ürün’ler için Ürün’ün satın alınma tarihinden itibaren [∙] günlük süre içinde Alıcı’ya faturalandıracak, bu fatura, Ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilecektir.

 

c)Ürün’ün özellikleri: Ürün’ün cinsi ve türü, marka/modeli, miktarı, rengi, Satıcı tarafından Platform’da belirtilmiş şekilde olup, Satıcı’nın belirtmiş olduğu Ürün’e ilişkin tüm bilgilendirmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

d)Teslimat Bilgileri: Ürün, Alıcı’nın işbu Sözleşme akdedildiği esnada seçtiği teslimat adresine, Satıcı tarafından [∙] kargo şirketi aracılığı ile gönderilecektir. Teslimata ilişkin sair hususlar, işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

 

7.ÜRÜNÜN TESLİMİ

7.1Ürünün gereği gibi Alıcı’ya teslim edilebilmesi için Alıcı, güncel, tam ve doğru bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit edilmesi halinde siparişi durdurulabilir ve Alıcı’nın paylaşmış olduğu telefon, e-posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşılamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulması 15 (onbeş) gün süreyle dondurulabilir. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı veya Mons ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, siparişi iptal edebilir.

 

7.2Satıcı, Platform üzerinde satışa sunulan bir ürünü geri çekme veya Ürün’ü siparişe kapalı hale getirme hakkını saklı tutar. Bu şekildeki Ürün haricinde, Alıcı tarafından sipariş edilen ve Sipariş Teyidi bilgisi gönderilen siparişlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ulaşması için gereken azami çaba Satıcı tarafından gösterilecektir. Ancak Satıcı’dan kaynaklanmayan bir durumun vuku bulması halinde Satıcı, siparişi reddetme ve Alıcı’ya bedeli iade etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

7.3Ürün’ün teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, Platform’da teslimat ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılayacağını beyan etmişse, beyan ettiği kadarıyla teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

 

7.4 Satıcı, Ürün Alıcı tarafından Platform’da belirtilen süre içinde ya da her halukarda Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

7.5 Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, ürünlerin son kullanma tarihi bilgisini içeren etiketi ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

8.ÜRÜNÜN BEDELİ VE ŞEKLİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 Ürün’ün bedeli, Platform’da ve sipariş formunda belirtildiği gibidir. Bu Ürün bedeline, kargo bedeli dahil değildir. Aynı zamanda Ürün bedeli, Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı’ya gönderilen fatura üzerinde açıkça gösterilir. Eğer mevcutsa, Satıcı tarafından yapılan indirim veya promosyon bedeli de faturada açıkça gösterilir.

8.2 Ödemeler; kredi kartı, banka kartı, EFT, havale veya kapıda ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

8.3 Satıcı’nın gereken tüm özeni göstermesine rağmen Ürün bedelinin Platform üzerinde hatalı gösterilmesi halinde Satıcı, bu hatanın fark edilmesinden itibaren derhal Alıcı’yı Ürün’ün doğru fiyatı hakkında bilgilendirecek, aynı zamanda Alıcı’ya siparişi iptal etme hakkı tanıyacaktır. Böyle bir durumun vuku bulması halinde Alıcı, hatalı fiyat üzerinden Ürün’ü satın almayı talep edemeyecek olup, bu şekilde bir talebin ileri sürülmesi halinde Satıcı, siparişi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır.

 

8.4 Ürün’e ilişkin bedel, Satıcı tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklik, Sipariş Teyidi gönderilmiş olan Ürün’ün bedelini etkilemez.

 

8.5 Alıcı, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi/banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

8.6 Alıcı, ödeme yaptığı kredi/banka kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, "ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

9.ALICIYA İLİŞKİN HUSUSLAR

9.1Alıcı, Platform’da yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı ve Mons iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

9.2Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

9.3Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi/banka kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü üç gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

10.CAYMA HAKKI

10.1 Alıcı (Tüketici), 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürün teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

10.2Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

10.3Alıcı, cayma bildirimini cayma hakkı süresi dolmadanyukarıda belirtilen iletişim adresleri veya www.dogalavm.com internet sitesinde belirtilen iletişim adresi üzerinden yapabilir.

 

10.4Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen Ürün’ün iade edilmesi zorunludur.

b)14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir

 

10.5 Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

b)Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkinsözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkinsözleşmeler. 

d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkinsözleşmeler.

e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkinsözleşmeler.

f)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkinsözleşmeler.

g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkinsözleşmeler.

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkinsözleşmeler.

i)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkinsözleşmeler.

j)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler

 

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ricaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

12.DİĞER HUSUSLAR

12.1 İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Mons’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.2 Mons, satış şartlarından, teslim şartlarından, ödemenin zamanında ve tam yapılmış olmasından, Ürün’deki ayıplardan sorumlu değildir.

 

12.3385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Alıcı, iade işlemlerini yapabilmek için için kendisine gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Mons’a ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

12.4Mons, Platform üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.

 

12.5Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nun Mons ile paylaştığı mail adresine ya da telefon numarasına gönderildiğini teyit etmektedir.